Ministerstwo Finansów pracuje nad naszą propozycją wsparcia żołnierzy WOT i ich pracodawców

Data dodania 14-04-2022

W marcu tego roku skierowaliśmy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów naszą petycję, w której postulujemy wprowadzenie ulg podatkowych dla pracodawców zatrudniających żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wraz z kilkoma tysiącami Polaków a także środowiskami pracodawców (np. Pracodawcy Pomorza czy też Biuro Rzecznika MŚP) jak i pracowników, np. Region Gdański NSZZ “Solidarność”, zaapelowaliśmy do Rady Ministrów o przygotowanie regulacji prawnej umożliwiającej przedsiębiorstwom skorzystanie z ulgi podatkowej z tytułu zatrudniania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Otrzymaliśmy wiadomość z KPRM, iż petycja została skierowana do odpowiedniego wydziału w Ministerstwie Finansów. Liczymy na wdrożenie tego rozwiązania i tym samym, wsparcie nie tylko dzielnych żołnierzy WOT oraz ich pracodawców ale i zwiększenie potencjału obronnego naszej Ojczyzny.

Wojska Obrony Terytorialnej to nie tylko ważny element polskiego potencjału obronnego, ale formacja na co dzień pomagająca ludziom i integrująca nasze społeczeństwo wokół idei służby. Ostatnie lata, a zwłaszcza miesiące, w których walczyliśmy z pandemią koronawirusa, pokazały, jak potrzebne są WOT.

Jesteśmy wdzięczni terytorialsom i chcemy dalszego rozwoju tej formacji. Uważamy, że państwo powinno tworzyć odpowiednie ku temu warunki.

27 tysięcy żołnierzy WOT wywodzi się z wielu środowisk. Różni ich wiek, status majątkowy, przekonania; łączy zaś to, co najważniejsze: bezinteresowne oddanie Polsce. Wszyscy poświęcają służbie swój wolny czas, większość łączy ją z pracą zawodową – około 60 proc. żołnierzy deklaruje stałe zatrudnienie. Znaczna część pozostałych do studenci, którzy niebawem wejdą na rynek pracy.

Obowiązujące przepisy nakładają na pracodawców zatrudniających żołnierzy odpowiednie obowiązki. Uważamy, że powinny one zostać uzupełnione zachętami, co stanie się kolejnym impulsem do rozwoju WOT i ułatwi Polakom decyzję o wstępowaniu do służby. Jednym z najskuteczniejszych mechanizmów byłyby ulgi podatkowe dla firm zatrudniających żołnierzy WOT.

Bądź na bieżąco z naszymi działaniami

Wszystkie aktualności

Chciałbyś nas wesprzeć, bądź szukasz pomocy?

Zapraszamy do kontaktu, uczestnictwa w projektach, bądź bezpośredniego wsparcia naszej działaności.

Newsletter