Wspieramy zwierzęta z gdańskiego schroniska “Promyk”

Data dodania 19-05-2022

"Podczas wspólnych śniadań docierało do mnie określenie Uboot. Zapytałam pracowników fizycznych, co to oznacza? Usłyszałam, że kiedyś się dowiem. Pierwsze doświadczenie to dorosły, czarny kot, którego zaniosłam do szpitalika. A weterynarz G. kazała mi go wrzucić do kanki. Po wrzuceniu i zamknięciu klapy przez dłuższą chwilę dusił się i drapał w ściankę" — zeznawała jedna z wolontariuszek, która w latach 2010-2011 pracowała w gdańskim schronisku dla bezdomnych zwierząt "Promyk".

W latach 2011-2012 w gdańskim schronisku “Promyk” miało dochodzić do szeregu nieprawidłowości.

Zwierzęta cierpiały, miały być zabijane i przetrzymywane w niezgodnych z prawem, niehumanitarnych warunkach.

Władze miasta Gdańska nie wykonywały swych obowiązków nadzorczych nad schroniskiem.

Sąd wydał absurdalny wyrok, w którym nie uwzględnił opinii biegłego, którego sam powołał oraz zeznań wolontariuszy, którzy nie mieli interesu kłamać, zaś dał wiarę oskarżonym. Dziś sprawa przez jego opieszałość zmierza do przedawnienia (z końcem 2022 roku).

Wraz z Radnymi Miasta Gdańska – Andrzejem Skibą, Barbarą Imianowską oraz mecenas Barbarą Kaczmarek, od lat zaangażowaną we wspieranie organizacji prozwierzęcych, odbyliśmy konferencję prasową.

Mówiliśmy o efektach wizji lokalnej radnych na miejscu oraz wstrząsających zeznaniach świadków i biegłego sądowego. 
Na uwagę zasługuje też opisany przez biegłego sądowego brak kontroli Miasta Gdańska nad schroniskiem. 


W związku z tym nasza Fundacja złożyła wniosek o przystąpienie do sprawy jako organizacja społeczna. Skierowaliśmy także apel do Prezydent Miasta Gdańska o wywiązywanie się z obowiązków nadzorczych Miasta nad schroniskiem, wyciągnięcie należytych konsekwencji oraz informację, jakie środki zostały przedsięwzięte. 

Zaapelowaliśmy też do prezesa Sądu Rejonowego o priorytetowe podejście do sprawy, aby nie zakończyła się przedawnieniem.

Bądź na bieżąco z naszymi działaniami

Wszystkie aktualności

Chciałbyś nas wesprzeć, bądź szukasz pomocy?

Zapraszamy do kontaktu, uczestnictwa w projektach, bądź bezpośredniego wsparcia naszej działaności.

Newsletter