Wesprzyjmy żołnierzy OT

Wojska Obrony Terytorialnej to nie tylko ważny element polskiego potencjału obronnego, ale formacja na co dzień pomagająca ludziom i integrująca nasze społeczeństwo wokół idei służby. Ostatnie lata, a zwłaszcza miesiące, w których walczyliśmy z pandemią koronawirusa, pokazały, jak potrzebne są WOT.

Jesteśmy wdzięczni terytorialsom i chcemy dalszego rozwoju tej formacji. Uważamy, że państwo powinno tworzyć odpowiednie ku temu warunki.

27 tysięcy żołnierzy WOT wywodzi się z wielu środowisk. Różni ich wiek, status majątkowy, przekonania; łączy zaś to, co najważniejsze: bezinteresowne oddanie Polsce. Wszyscy poświęcają służbie swój wolny czas, większość łączy ją z pracą zawodową – około 60 proc. żołnierzy deklaruje stałe zatrudnienie. Znaczna część pozostałych do studenci, którzy niebawem wejdą na rynek pracy.

Obowiązujące przepisy nakładają na pracodawców zatrudniających żołnierzy odpowiednie obowiązki. Uważamy, że powinny one zostać uzupełnione zachętami, co stanie się kolejnym impulsem do rozwoju WOT i ułatwi Polakom decyzję o wstępowaniu do służby. Jednym z najskuteczniejszych mechanizmów byłyby ulgi podatkowe dla firm zatrudniających żołnierzy WOT.

W związku z powyższym my, niżej podpisani, apelujemy do Rady Ministrów o przygotowanie regulacji prawnej umożliwiającej przedsiębiorstwom skorzystanie z ulgi podatkowej  z tytułu zatrudniania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ilość osób,
które podpisały petycję:
Number of people
who signed the petition:
3933

Chciałbyś nas wesprzeć, bądź szukasz pomocy?

Zapraszamy do kontaktu, uczestnictwa w projektach, bądź bezpośredniego wsparcia naszej działaności.

Newsletter